Jaki jest sens badań?

pracownicyJaki jest sens badań? Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli się nie wie, na jakim gruncie ma stanąć dom. Lepiej to sprawdzić – zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi skarżą się na kłopoty ze swoimi domami. Na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi, wykonujemy opracowania geotechniczne w zależności od kategorii geotechnicznej gruntu, tj. typu zabudowy, warunków gruntowych itp. Opracowanie takie zawiera:

  • mapę z zaznaczonymi miejscami badań,
  • przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża,
  • informację o poziomie wody gruntowej,
  • część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego.

Jeśli budowa podłoża jest skomplikowana, bądź też złożony jest sposób fundamentowania, czasem potrzeba dokładniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

budynek